logo

UTBILDNING I OPTIMUMTRÄNING/BEHANDLING®

Utbildningen i Optimumträning är för dig som jobbar som sjukgymnast/fysioterapeut, osteopat, kiropraktor, naprapat, kinesiolog, PT, massör eller dylikt och vill komma åt den sanna strukturella grundorsaken till problemen hos dina patienter/kunder. Med OptimumTräning (=posturalträning/terapi) kommer du snabbt och effektivt åt värk/smärtproblematik och återkommande skador samtidigt som prestationsförmågan ökar markant!

Om Utbildningen

Vi erbjuder utbildning i Optimumträning/behandling dels genom en grundkurs på 2 dagar och dels genom en utbildning till Diplomerad Optimumtränare innefattande 10 dagar (5*2). Du kan delta antingen på plats på vår huvudklinik i Borås eller via streaming.

Under grundkursen i Optimumträning som också är steg 1 i utbildningen till Diplomerad OptimumTränare kommer du att lära dig ett nytt sätt att analysera och åtgärda kronisk smärta, återkommande skador och nedsatt prestationsförmåga och kan direkt efter kurshelgen hjälpa dina kunder med enklare träningsprogram för de vanligast förekommande muskulära obalanserna.

På Diplomeringsutbildningen till Optimumtränare vidareutvecklar du kunskapen från grundkursen med med steg 2 – 5 (4* 2 dagar). I Diplomeringsutbildningen fördjupar vi oss i teorin för optimal muskuloskelettal funktion. Du får lära dig fler övningar för att komma åt obalanser i respektive kroppsdel. Vi går även igenom nervsystems- och akupunktursystemsbalanserande tekniker samt manuella behandlingstekniker. Du får en mängd effektiva verktyg för att kunna hjälpa dina kunder till bestående resultat – oavsett om de söker för diverse typer av smärtproblematik, återkommande skador eller vill förbättra sin prestationsförmåga.

Läs mer om detaljerat kursinnehåll nedan.

Video om OptimumTräning®

Teorin bakom OptimumTräningen®

OptimumTräningen baserar sig på en djup biomekanisk förståelse av hur kroppen fungerar vid optimal funktion. Har du bra koll på anatomi och är duktig på att läsa på engelska? Klicka då på länken för att läsa om teorin bakom OptimumTräningen.

 
The Posturelate: An Introduction to the Anti-Gravity Kinetic Chain

“Discover the BuserGreus Model of postural therapy, their Principles-of-Therapy, Priorities-of-Work, and how to evaluate the kinetic chain.”

FORSKNINGSSTUDIE

Det pågår en forskningsstudie med Harvard och Stanford-universiteten i USA om postural terapi som Optimumträningen bygger på.

I studien som omfattar flera tusen deltagare visar de preliminära resultaten (från pilotstudien) på mycket fina resultat på rygg- och nacksmärtor jämfört med traditionella åtgärder som läkarvård och sjukgymnastik/fysioterapi.

Mer information kommer då de slutgiltiga resultaten publiceras under 2023!

Klicka här för att läsa Pilotstudien

Vad gör Optimum unikt? Lyssna nedan.

Grunderna i OptimumMetoden - 176

Magi! Men postural träning är också helt logiskt om man tänker på hur kroppen fungerar. Vill du bli av med all värk, all stelhet etc? Till avsnittet...

Sjukgymnast "Fel" - 308

Det möjligen kontroversiella temat är “Varför du som fysioterapeut/sjukgymnast lärt dig fel”. Såklart inte bara ett avsnitt för sjukgymnaster – det blir konkreta tips och övningar för alla. Till avsnittet...

Kursplan för Optimumtränare®

Under grundkursen/steg 1 av Optimumtränarutbildningen går vi igenom följande:

• Teorin bakom hur kroppen är designad att fungera vid optimal funktion och vilka muskler som egentligen är viktigast för att hålla kroppen smärtfri, välfungerande och hur dessa bidrar till optimal prestationsförmåga i idrottssammanhang. I teorigenomgången ingår –

– principen om belastningsfördelning
– hållningens/ledpositionernas betydelse för optimal belastningsfördelning
– enhetsprincipen
– kollapstendensen
– postural/hållningsmuskulaturen
– sekundära stabilisatorerna
– rörelsemusklerna
– dysfunktion och kompensation (vanliga obalanser) under statiska positioner och under rörelser och deras effekt.

• Hållnings- och funktionsanalys som genomförs med hjälp av Optimums onlinesystem för att avgöra vad som hamnat ur balans (lär mer om Online-systemet här, OptimumOnline).
• Praktisk genomgång av ett 40-tal Optimum-övningar som bidrar till att återskapar muskulär balans för de vanligast förekommande obalanserna.
• Genomgång av Optimums träningsflöde och strategin för upplägg av program – dvs – i vilken ordning och med hjälp av vilka övningar som balans återställs mest effektivt.

• Efter kursen kan du omedelbart lägga upp träningsprogram som hjälper dina kunder komma åt den muskulo-skelettala grundorsaken till värk, smärta, återkommande skador och nedsatt prestationsförmåga!

Fortsätt med steg 2-5 och bli:
Diplomerad OptimumTränare®

Under steg 2 går vi igenom följande:

• Fördjupad teoretisk genomgång av klassiska obalanser som leder till besvär/funktionsinskränkningar i fötter, knän, höfter, armar, axlar och skuldror.

• Fördjupad hållnings- och funktionsanalys av obalanser i armarna/axlarna/skuldrorna och höfterna/benen.

• Manuella behandlingstekniker för att åtgärda lokala muskulära och fasciala obalanser i ben, höfter, armar och axlar/skuldror.

• Genomgång av nervsystemintegration – en teknik som skapar grundbalans i nervsystemet vilket leder till mer effektiv och korrekt signaltrafik genom kroppen som helhet.

• Genomgång av hur man åtgärdar obalanser i nervsystemet orsakade av fysiska trauman (såsom stukningar, bristningar, frakturer, operationer etc) med en teknik kallad IRT. Denna behandling är en ofta saknad pusselbit som både får ett tidigare skadeområde att optimeras i sin funktion samtidigt som ev. ökad tonus i övriga kroppen sänks/normaliseras.

• Genomgång av EFT (Emotional Freedom Techniques) för bearbetning av mentala-känslomässiga komponenter av fysiska smärtor (i många fall finns en psykisk komponent bakom fysiska smärtor), samt för generell stressreducering.

• Genomgång av tekniker för kontroll och korrigering av passgång som är ett tillstånd som skapar ett hämmat/okoordinerat rörelsemönster och kan bidra till stelhet, värk/smärtor och allmänt försämrad funktion.

• Genomgång av test av skor – felaktigt uppbyggda/olämpliga skor kan bidra till felaktig belastning på fötter, ben, höfter och rygg samt bidrar till ett felaktigt rörelsemönster.

• Genomgång av fler övningar för balansering av fötter, knän, höfter, armar, axlar och skuldror.

• Praktisk träning av allt ovanstående i par där vi analyserar varandras obalanser och går igenom behandling och övningar för att balansera dessa. Detta för att praktiskt befästa hållnings- och funktionsanalysen på ett djupare plan och omsätta den till programskrivande och övningsinstruktion.

Under steg 3 går vi igenom följande:

• Fördjupad teoretisk genomgång av klassiska obalanser som leder till besvär i bäcken, SI-leder, korsben, ländrygg, bröstrygg, nacke, huvud och käke.
• Fördjupad hållnings- och funktionsanalys av obalanser i bäckenet, SI-lederna, korsbenet, ländryggen, bröstryggen, nacken och käken.
• Genomgång av diverse behandlingstekniker för bäckenet/bålen inklusive kilbehandling för bäckenobalanser, mobilisering av korsbenet, mjukdelsbehandlingar för bålmuskulaturen inklusive iliopsoas och diafragman, mobilisering av bröstkorgen samt behandling av nack- och käkobalanser. Käklederna är kopplade till både nacken och höftlederna och käkledsbehandling ger ofta stora förbättringar i både käke, nacke, höft och övriga delar av kroppen.
• Genomgång av fler övningar för balansering av bäckenet, SI-lederna, korsbenet, ländryggen, bröstryggen, nacken och käkarna.
• Praktisk träning i par som i steg 2.

Under steg 4 går vi igenom följande:

• Summering av tidigare steg för att nå full förståelse för hur man kan åtgärda en kombination av ovanstående obalanser och hur man blir effektiv i programskrivandet.
• Genomgång av styrketräning med egen kroppsvikt samt styrketräning med yttre belastning med beaktande på samtidig aktivering av posturalmuskulaturen samt sekundära stabilisatorer. Vi går även igenom hur man genom att använda Optimumövningar mellan varje set kan maximera styrkeutvecklingen markant samtidigt som skaderisken minimeras.
• Praktisk träning i par samt genomgång av hur man arbetar med kunder från första till sista besöket inklusive integration av träningen i vardagen för att säkerställa bestående resultat.

Under steg 5 går vi igenom följande:

Integration av kunskap från alla tidigare steg – i detta steg ”knyter vi ihop säcken” och repeterar teori, behandlingstekniker och övningar efter behov så att man effektivt kan omsätta allt inlärt i praktiken.

Behöver du Finansiering? Vi samarbetar med
medical finance

Se hur en kundbehandling kan gå till:

Kundfall Jeanette - huvudvärk sen mer än 30 år och flerårig allvarlig ländryggssmärta. - Om du bara vill kika på hur Jeanette kände sig före och efter – kolla besök 1 video nr. 1 och 17 samt besök 2 video 1.

27 Videoklipp

Foton från tidigare kurser i OptimumTräning®