logo

Betalning & avbokningsvillkor

Vid anmälan till Våra Kurser

Betalningsvillkor vid Anmälan

När du anmäler dig till en av våra kurser, krävs en initial betalning på 10% av kursavgiften. Denna handpenning är icke-återbetalningsbar. Resterande kursavgift faktureras av Optimum Scandinavia AB 30 dagar före kursstart. Om du utnyttjar en ‘early bird’-rabatt vid anmälan, kommer detta att reflekteras i det totala kurspriset.

För alla kurser, inklusive:

– Grundkurs i OptimumTräning

– Diplomerad OptimumTränare

– Grundkurs i OptimumMind

– Diplomerad OptimumMind Coach

Om det är mindre än 30 dagar kvar till kursstart, faktureras hela kursavgiften omedelbart efter anmälan.

 

Examination och Avgifter

För utbildningar som inkluderar en examination (för närvarande gäller detta för Diplomerad OptimumTränarutbildning & Diplomerad OptimumMind-Coach), ingår ett examenstillfälle. Om en kursdeltagare inte blir godkänd vid första försöket, tillkommer en avgift på 4 000 kr + moms för varje ytterligare examenstillfälle.

 

Finansiering

Samarbete med Medical Finance

Vi samarbetar med Medical Finance för att erbjuda finansieringsmöjligheter för din utbildning. Genom Vårdkrediten kan du låna mellan 10 000 och 60 000 kr, med möjlighet till förmånlig avbetalning under upp till 2 år. För aktuella villkor och ansökan, besök Medical Finance.

 

Avbokningsregler

Bindande Anmälan och Återbetalningspolicy

Anmälan till våra kurser är bindande. För att säkerställa din plats och optimal förberedelse av utbildningen, gäller följande:

– Anmälningsavgiften är icke återbetalningsbar.

– Ingen återbetalning sker vid avbokning inom 30 dagar före kursstart eller efter att utbildningen påbörjats.

– Vid sjukdom under utbildningen sker ingen återbetalning. Med läkarintyg erbjuds möjlighet att delta vid ett senare tillfälle, inom 18 månader från ursprungligt startdatum.

– För Diplomerad OptimumTränare och Diplomerad OptimumMind Coach: Om du inte kan fullfölja utbildningen på plats av annan anledning än sjukdom, erbjuds möjlighet att slutföra den via streaming inom 18 månader från startdatum.

 

Policy vid Händelser Utanför Vår Kontroll och Inställda Kurser

Med tanke på utmaningar som pandemier och andra oförutsedda händelser kan medföra, har vi följande strategi:

– Vid händelser som gör det olämpligt att genomföra utbildning på plats, har vi rätt att ändra utbildningen till en streamingbaserad lösning utan återbetalning av mellanskillnaden (för de som bokat “På plats”).

– Om en utbildning ställs in på grund av lågt deltagarantal eller sjukdom, erbjuds deltagaren ett alternativt startdatum. Vi strävar efter att göra omplaneringen så smidig som möjligt för alla inblandade.

Optimum-kliniken är engagerad i att fortsätta erbjuda högkvalitativ utbildning och anpassa sig efter rådande omständigheter för att säkerställa en säker och givande lärandemiljö.

 

Ändringar i Villkor

Optimum Scandinavia AB reserverar sig rätten att, vid behov, uppdatera dessa villkor. För att säkerställa att du är uppdaterad med de senaste bestämmelserna, kommer eventuella justeringar att synas på vår hemsida. Vi uppmuntrar dig därför att regelbundet besöka vår webbplats för att hålla dig informerad om de gällande reglerna.

 

Övriga frågor

Maila oss till info@optimum-metoden.se vid eventuella övriga frågor.

Mycket varmt välkommen till oss!

Senast ändrad 2023.07.01

Version 1.0