logo

Utbildning i OptimumMInd®

Utbildningen till OptimumMind-coach riktar sig till dig som vill lära dig att komma åt grundorsaken till psykisk ohälsa och hjälpa dig själv och dina kunder att snabbt och permanent bli av med tidigare trauman, fobier, OCD, depression, stress, oro och ångest. Efter utbildningen kommer du kunna hjälpa kunderna att hitta tillbaks till och behålla sitt naturliga lugn och välmående oavsett vad som händer i livet.

Om Utbildningen

Vi erbjuder utbildning i OptimumMind dels genom en grundkurs på 2 dagar och dels genom en utbildning till Diplomerad Optimumtränare omfattande 6 dagar (3*2 dagar). Du kan delta antingen på plats på vår huvudklinik i Borås eller via streaming.

Grundkursen som också är steg 1 i OptimumMindCoach-utbildningen lämpar sig för både privatpersoner som vill bli av med mentala-känslomässiga trauman och må bättre rent allmänt samt för terapeuter som jobbar inom psykologifältet/med samtalsterapi.

Utbildningen till Diplomerad OptimumMindCoach innefattar ytterligare 4 dagar (2*2 dagar) under vilka vi går djupare i förståelsen för vad som ligger bakom äkta välmående och vad som krävs för att permanent landa i detta välmående oavsett vad som händer i livet. Utbildningen riktar sig i första hand till terapeuter som jobbar inom psykologifältet/med samtalsterapi men även till privatpersoner som vill nå en djup nivå av välmående för egen del.

Video om OptimumMind®

Teorin bakom OptimumMind®

OptimumMind® bygger på ett genombrott i förståelsen av hur människan är uppbyggd på det psykologiska planet och vad som ligger bakom alla människors psykologiska upplevelse av livet.

Under OptimumMind-processen tar vi reda på vad det är kunden har problem med och använder en kombination av energipsykologiska tekniker – bland annat EFT – för att på i snitt 2-4 sessioner släppa på fobier och traumatiska minnen från det förflutna och/eller stress/oro/ångest över framtiden.

Därefter jobbar vi med specifika frågeställningar för att facilitera kundens förståelse av psykets naturliga funktion (bland annat baserat på Eckhart Tolles och Sydney Banks läror) som leder till att den psykologiska upplevelsen av livet skiftar så att det naturliga stress-/ångest- och orosfria välmåendet vi ser hos barn och naturfolk åter blir det naturliga tillståndet samtidigt som inga nya psykologiska trauman byggs upp.

VETENSKAPLIG FORSKNING

Det har utförts ett stort antal forskningsstudier om effektiviteten i energipsykologiska tekniker för bearbetning av mentala-känslomässiga trauman, fobier, ångest, depression etc. Läs om forskningen bakom Emotional Freedom Techniques (EFT) som ingår i grundkursen i OptimumMind.

Klicka här för att läsa mera…

EFT

Kursplan för Optimummind®

Under grundkursen går vi igenom följande:

• Genomgång av människans optimala psykiska funktion och den verkliga grundorsaken till att så många mår dåligt i dagens samhälle.

• Tester för att avgöra nuläget och vad som behöver göras för att lättast återskapa balans.

• Genomgång av de två huvudfaktorerna som får oss ur balans och gör att vi börjar må dåligt – ofta redan i tidiga tonåren och generell genomgång av hur vårt känslomässiga bagage och fobier skapas och vad som krävs för att bli av med dem.

• Genomgång av nervsystems- och energibalanseringstekniker som hjälper till att lugna nerv-/ hormon- och energisystemen.

• Genomgång av bland annat Emotional Freedom Techniques (EFT) och andra tekniker – som är mycket effektiva för att permanent eliminera fobier och mentala-känslomässiga trauman på ett skonsamt sätt.

• Träning av teknikerna i par för att fördjupa förståelsen och släppa på ev. egna fobier och mentala-känslomässiga trauman.

• Förklaring till vad som egentligen ligger bakom stress, oro och ångest i nuet och kopplat till ens framtid.

• Genomgång av OptimumMind-processen innefattande bland annat speciella frågeställningar som hjälper deltagarna att få en insikt om psykets sanna natur och varifrån vårt välmående egentligen kommer.

• Gemensam diskussion kring frågorna i små grupper som främjar en djupare förståelse för hur vi åter landar i vårt inneboende välmående. Denna insikt leder automatiskt till en permanent stressfrihet och en ökad känsla av inre harmoni oavsett yttre omständigheter.

• Genomgång av hur OptimumMind-processen används vid arbete med kunder.

Fortsätt med steg 2-3 och bli:
Diplomerad OptimumMind Coach®

Under steg 2 går vi igenom följande:

• Vidare praktisk träning för att bli maximalt effektiv med behandlingsteknikerna.

• Genomgång av tips och råd för olika typer av problem som kan uppstå under behandlingstillfällena.

• Teoretisk genomgång av vanliga diagnoser och bakomliggande problematik.

• Fördjupad genomgång av två av vår tids mest framstående andliga lärare – Sydney Banks (3principles) och Eckhart Tolles läror, vad dessa innebär rent praktiskt och hur man kan omsätta dessa i sitt liv och i kundarbetet.

• Genomgång av övningar för att landa i det ”naturliga välmåendet” på mer permanent basis.

Under steg 3 går vi igenom följande:

• Teori och praktiska övningar för att lära sig att hantera livet på ett sätt som stöttar ens välmående och upplevelse av lycka på daglig basis oavsett vad som händer (baserad på forskning av genuint lyckliga människor).

• Genomgång av övning för att hitta sin sanna passion i livet så att man säkerställer att man faktiskt ägnar mest tid åt det man genuint tycker om.

• Genomgång av en fördjupad OptimumMind-process och flödesschema för effektiv kundbehandling så att kunderna dels blir av med sina problem och lär sig att bibehålla sitt nyvunna lugn oavsett vad som händer i livet.

• Tips och råd för hur man får igång sin verksamhet och attraherar kunder på ett effektivt sätt.

Vad säger tidigare kursdeltagare?

Behöver du Finansiering? Vi samarbetar med
medical finance

VIDEOKLIPP FRÅN TIDIGARE KURSER

Foton från tidigare kurser i OptimumMind®